Inklúzia

V spolupráci s o.z. Inklúzia sme pripravili  dokumentárny  film Radničkine trhy 2017. Film hovorí  o snahách zdravotne a mentálne hendikekovaných ľudí o plnohodnotný život.

Film má pomôcť otvoriť diskusiu na túto tému s cieľom hľadania všeobecne prospešných sociálnych riešení.