Nepočujúce dieťa.sk

 
 
 
 
Pre o.z. NepočujúceDieťa.sk zabezpečujeme audiovizuálne spoty z činnosti a aktivít združenia, audiovizuálne rozhovory a inú audiovizuálnu mediálnu podporu: