ONLINE ŽIVÁ KNIŽNICA

 

Od emócii k poznaniu - Eduma, n.o.  spolupracujeme na príprave videí pre unikátny vzdelávací portál  Online živá knižnica.

 

Online živá knižnica je inovatívny vzdelávací portál, ktorý využíva najstaršiu a najefektívnejšiu metódu vzdelávania - storytelling. Učenie cez rozprávané príbehy je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy detí a mladých ľudí. Vo viacerých krajinách je bežnou súčasťou formálneho vzdelávania, keďže ide o najinteraktívnejšiu formu procesu učenia sa. Na Slovensku doteraz takýto nástroj chýbal. Online živá knižnica svojimi príbehmi formuje postoje ľudí, ktorí ich sledujú. Okrem príbehov Živých kníh ponúka EDUMA aj metodické návody na využívanie videí v bežnom učive, Online podporu, webináre, pomôcky a inšpiratívne návrhy na školské projekty a mimoškolské aktivity.

 

Je dokázané, že cielená práca s príbehom rozvíja kritické myslenie žiakov a študentov, ale aj zamestnancov a pripravuje ich na rolu premýšľajúceho a vnímavého spolužiaka, občana, zamestnanca, zamestnávateľa alebo rodiča v spoločnosti.
 
Na vzdelávacom portáli sa nachádzajú desiatky osobných videopríbehov živých kníh, ktoré sa dajú využiť pri výučbe viacerých predmetov. Vďaka tomu, že sa s nimi deti stretávajú, sa dokážu lepšie vcítiť do ich situácie, získavajú nový pohľad na vec a učia sa empatii. 
 
Portál v súčasnosti využíva na vyučovacích hodinách čoraz viac učiteľov na školách a ukazuje sa, že má veľký potenciál. Dokazujú to aj výsledky merania, ktoré uskutočnila Nadácia Pontis. Výsledky ukazujú, že žiaci po absolvovaní programu dokážu pracovať svoje etnické stereotypy a predsudky a uvažujú viackauzálne. 
 
Projekt v roku 2017 získal ocennenie Generácia 3.0 nadácie Pontis za pozitívne inovácie v systéme vzdelávania zamerané na rozvoj osobnosti, technologické znalosti, sociálne a občianske kompetencie.