Vnímavá komunita

 
Pre neziskovú organizáciu Od emocií k poznaniu - EDUMA, n.o. realizujeme audiovizuálnu podporu programu Vnímavá komunita. 
 
Vnímavá komunita je otvorená žiakom, študentom, zamestnancom a ľuďom s prekážkami v našej spoločnosti. 
Aj vaša škola sa môže stať certifikovanou Vnímavou školou, aj vaša firma môže byť certifikovanou Vnímavou firmou, vaša inštitúcia certifikovanou Vnímavou inštitúciou, aj vy môžete vytvárať certifikované Vnímavé projekty.  
Staňte sa súčasťou Vnímavej komunity, ktorá formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť.